+ Vẽ theo đường mi mắt với đường mi mắt 0.5mm – giúp bạn tự do tạo kiểu. Tạo độ dày của đường kẻ và những hình dạng đuôi mắt như mong muốn

+ Nếu muốn có đường kẻ dày hay đậm nét hơn, bạn chỉ cần nhấn nhá thêm trong quá trình vẽ